dijous, 5 de maig del 2016

Montant (L'Alt MIllars)


Cal anotar que fins el segle XVIII era coneguda amb el nom de Castellmontant i que la seua llengua és el castellà.

El municipi, inclòs en l’espai natural protegit Curs Alt del riu Millars-Serra d’Espadà, está farcit de fonts ––més de 135 n’hi ha–– de què destaquen la Tejerina, l'Amarilla, la Felícia o la del Nacimiento. Paga la pena visitar indrets com ara la cova Cirat, la Penya Blanca, el Madroñal o el pou de Las Palomas . També hi ha l'oportunitat de fer rutes a peu com la que uneix Montant amb Montanejos al llarg del barranc de la Maimona.


L’abundància d’aigua va atraure els musulmans, que donaren origen al castell, el qual fou ocupat en 1239 per Pere Ximénez de Vallterra , a qui Jaume I (1208-1276) li donà dita població juntament amb altres properes. En 1572 la població era exclusivament morisca; però després de la despoblació total de 1609 fou repoblada pel senyor d’aleshores, Miquel Vallterra, el qual travessava serioses dificultats econòmiques, amb 29 famílies provençals i monjos servites, que hi fundaren un convent. Aquesta família va conservar el senyoriu fins l’abolició dels mateixos. Fou zona d’influència dels carlistes que, àdhuc, establiren la seua caserna en el convent. En 1860 comptava amb 1.386 habitants la qual xifra ha anat minvant progressivament durant tot el segle passat.


L’única font d’ingressos és la que prové de l'agricultura.

Del castell, origen de la població, només resten algunes romanalles integrades en els actuals edificis. De la resta del patrimoni, parlem tot seguit:

  • El Convent. Fundat en 1612 ––l'actual edifici data de 1763––. Després de la desamortització de Mendizábal (1790-1853) fou fortificat pels carlistes i, posteriorment, fou fet servir com fàbrica de filats i teixits.
  • Església de sant Bernat. Barroca, del XVIII.
  • Font de l’Església, una de les més interessants de les 10 que adornen el casc urbà.


Avís: En aquest article hi ha imatges que han estat capturades a Internet. Preguem comuniquen qualsevol discrepància amb la seua publicació per a procedir a la immediata retirada de les mateixes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada